V prípade dopytov alebo iných otázok nás kontaktujte +421 905 565 759 / molchem@molchem.sk

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum: 24.5.2018

Spoločnosť Molchem s.r.o., Pri sýpke 12, 071 01 Michalovce, IČO: 47427507 (ďalej len „Molchem“), ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky jasne a otvorene oznamuje ako spracováva vaše osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „GDPR“). Prečítajte si taktiež Zásady súborov cookies.

Rešpektujeme vaše právo na súkromie. V záujme transparentnosti tieto zásady poskytujú podrobné informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame, na aký účel, na ako dlho, komu ich posúvame, aké máte práva, a veľa ďalších informácií.

 1. Ochrana osobných údajov je pre nás prioritná vo všetkom čo robíme.

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Rešpektujeme vašu kontrolu nad vašimi osobnými údajmi a digitálnym obsahom a je našou prioritou zabrániť každému neoprávnenému prístupu k nim. Kedykoľvek vás požiadame o informácie, potrebujeme ich, o viac nežiadame.

(a) Aké osobné údaje od vás požadujeme?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, napríklad keď si niečo objednáte. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zahŕňajú ako povinné údaje: kontaktné informácie a platobné údaje, tak nepovinné. Bez uvedenia povinných údajov u nás nemôžete nakúpiť. Dobrovoľne nám udávate osobné údaje tam, kde vás žiadame o udelenie súhlasu, napr. pri registrácii, zasielaní newsletteru v rozsahu tam uvedenom.

(b) Ako vaše osobné údaje využívame?

 • Vaše údaje potrebujeme napríklad na nasledovné úkony:
 • Vytvoriť a spravovať váš osobný účet (registrácia)
 • Spracovať vaše objednávky, doručiť tovar, vybaviť vrátenie tovaru, alebo jeho reklamáciu
 • Kontaktovať vás v prípade problémov s doručením vášho objednaného tovaru
 • Odpovedať na vaše dotazy a informovať vás o nových a zmenených službách
 • Zasielať vám obchodné oznámenia o aktuálnych akciách a zľavách (newsletter)
 • Spravovať váš účet a kontrolovať vašu platobnú morálku
 • Prevádzať analýzy, aby sme vám poskytli relevantný tovar
 • Skontrolovať váš vek z dôvodu právnych predpisov týkajúcich sa nakupovania cez internet
 • Zasielať vám dotazníky spokojnosti s cieľom dať vám možnosť ovplyvniť našu ponuku a služby
 • Testovať a zlepšovať naše systémy, prostredníctvom ktorých poskytujeme svoje služby
 • Zabrániť zneužitiu našich služieb

(c) Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas nevyhnutnej doby, a to výlučne na vyššie uvedené účely:

 • pri nákupe s registráciou, aj bez registrácie na dobu 5 rokov s tým, že nová 5-ročná lehota začne bežať odo dňa, kedy uskutočníte poslednú objednávku
 • pri zasielaní obchodných oznamov bez uskutočnenia nákupu, kontaktného formulára, , dopytu na produkt, apod. na dobu jedného roka
 • alebo v zákonom stanovenou dobou (na dobu 11 rokov údaje uvedené na daňovom doklade, splnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov).

Potom budú vaše osobné údaje vymazané, ak nebudete súhlasiť s predĺžením spracovania osobných údajov.

 1. Budeme vás chrániť

Zlepšujeme služby. Podnikli sme technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

 1. Rozhodnete sa, koľko s nami zdieľate

Aby sme vám poskytli ešte lepšie služby a relevantné správy, zhromažďujeme informácie o tom, ako sú naše aplikácie používané. To znamená, že keď používate náš web, zisťujeme aké funkcie sú najčastejšie využívané a aké akcie spúšťajú chybové správy. Pokiaľ sa vám nepáči sledovanie, môžete si na svojom prehliadači zapnúť anonymný režim, alebo nastaviť súbory cookies. Prečítajte si viac v Zásady súborov cookies.

 1. Vyberáme poskytovateľa služieb, ktorým môžeme dôverovať

Sme súčasťou internetovej spoločnosti, v ktorej nemôžeme existovať bez externých poskytovateľov. Údaje, ktoré získame, môžu byť sprístupnené týmto spracovateľom: DHL Parcel Slovensko s.r.o, TOPTRANS EU , a.s.

Prípadne ďalším poskytovateľom spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodovania.

 1. Aké sú vaše práva?

Máte právo požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame (bezplatne raz za rok). Pokiaľ sú tieto údaje nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili alebo odstránili. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, pokiaľ nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve, alebo iné opodstatnené dôvody, ako sú nevyrovnané dlhy. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovať prístup k svojim osobným údajom (čl. 15 GDPR), právo na ich opravu (čl. 16 GDPR), alebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR), a vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 GDPR), máte právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi (čl. 20 GDPR), ako aj právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak máte podozrenie, že naša spoločnosť pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR (čl. 77 GDPR). V prípade uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete obracať na kontaktnú adresu spoločnosti Molchem alebo na molchem@molchem.sk.

 1. Neexistuje súkromie bez zabezpečenia

Zabezpečené služby pomáhajú uchovať osobné údaje v bezpečí pred kybernetickými útokmi a zvedavými ľuďmi. Bez zabezpečenia neexistuje záruka súkromia. Vďaka nášmu odhodlaniu venovať sa kybernetickej bezpečnosti, môžeme vám ponúknuť skutočne bezpečné digitálne služby.