V prípade dopytov alebo iných otázok nás kontaktujte +421 905 565 759 / molchem@molchem.sk

Rezíduá a kontaminanty

Veterinárne lieky sú látky, ktoré sa používajú na liečbu a prevenciu chorôb zvierat, a preto sa môžu dostať do potravinového reťazca prostredníctvom ich rezíduí v potravinách. Zvieratá môžu byť vystavené aj množstvu iných chemických látok, ako sú chemické kontaminanty. Spotrebitelia môžu byť potenciálne vystavení rezíduám prostredníctvom konzumácie potravín pochádzajúcich zo zvierat liečených veterinárnymi liekmi alebo vystavených chemickým kontaminantom. Sem patrí mäso a mäsové výrobky pochádzajúce z hlavných potravín, ako aj chované ryby, mlieko, vajcia, med a zverina.

S cieľom splniť prísne predpisy platné na celom svete, ktoré sa týkajú zakázaných kontaminantov a limitov rezíduí, spoločnosť Elabscience® poskytuje vysokokvalitné testovacie súpravy na detekciu veterinárnych rezíduí a kontaminantov v potravinách pre výskumníkov a poľnohospodárov vrátane súprav ELISA a rýchlych testovacích súprav (Lateral Flow Assay Kit).

Testovacie súpravy rozdelené podľa kategórií rezíduí a kontaminantov nájdete tu.

Ak ste hľadaný produkt u nás nenašli, obráťte sa na našich predajcov, radi Vám vypracujeme cenovú ponuku.