V prípade dopytov alebo iných otázok nás kontaktujte +421 905 565 759 / molchem@molchem.sk

Platobné podmienky

(1) Úhrada tovaru sa uskutočňuje prevodom na základe daňového dokladu so splatnosťou 14 dní od dátumu dodania, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Po vzájomnej dohode je možné tovar uhradiť aj na dobierku, platba v hotovosti nie je možná. Dodávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch požadovať úhradu celej dohodnutej ceny alebo jej časti dopredu na zálohovú faktúru (napr. ak sa jedná o špeciálny tovar alebo sa jedná o nového odberateľa).

(2) Vlastnícke práva k tovaru prechádzajú na kupujúceho, pripísaním celej fakturovanej sumy vzťahujúcej sa k zákazke na účet predávajúceho.

(3) Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na Odberateľa odovzdaním a prevzatím tovaru.

(4) Nebezpečenstvo za poškodenie tovaru pri doprave prechádza na Odberateľa odovzdaním tovaru Odberateľovi, alebo dopravcovi. Dopravné poistenie tovaru nie je obsiahnuté v cene tovaru.